DABASZINĀTNES

FIZIKA

Fotonikas sekcija

Vadītājs A. Skudra

14. februārī plkst.14.00

Atomfizikas un spektroskopijas institūtā (1. stāvā)

Šķūņu ielā 4

 

E. Gavars, A. Švāgere, A. Skudra, N. Zorina, R. Popļausks

SiO2 stikla virsmas parametru mērījumi ar mikroskopijas metodēm

 

E. Bogans, V. Fjodorovs, A. Švāgere

Emisijas spektra atkarība no aukstā punkta temperatūras augstfrekvences bezelektrodu gaismas avotos, kas domāti dzīvsudraba noteikšanai ar AAS

 

M. Ziņģe

Ūdeņraža disociācijas pakāpes noteikšana augstfrekvences zemtemperatūras plazmā

 

Z. Gavare, A. Švāgere, J. Skudra, V. Fjodorovs

Pašmodulācijas fenomena pētījumi augstfrekvences bezelektrodu lampās

 

A. Švāgere, Z. Gavare, J. Skudra, M. Ziņģe

Intensitātes izmaiņas laikā smagos metālus saturošās augstfrekvences bezelektrodu izlādes lampās

 

A. Skudra, G. Rēvalde, A. Švāgere, Z. Gavare

Spektrāllīniju paplašinājumu pētījumi talliju saturošās augstfrekvences bezelektrodu lampās

 

Z. Gavare, J. Skudra, M. Ziņģe, A. Skudra

Pb, Zn, Se un As saturošu augstfrekvences gaismas avotu, kas domāti analītiskām iekārtām, spektroskopiskie mērījumi

 

G. Rēvalde, E. Bogans, J. Skudra, N. Zorina

Kapilāro gaismas avotu diagnostika, izmantojot līniju formas mērījumus un modelēšanu

 

E. Bogans, J. Skudra, A. Švāgere, Z. Gavare

Dzīvsudraba piesārņojuma analīze Rīgas pilsētas gaisā, izmantojot atomu absorbcijas spektrometriju.

 

R. Poikāne, M. Jansons, E. Bogans

Variācijas dzīvsudraba koncentrācijās asaros (Perca Fluviatilis) un moluskos (Macoma Balthica), kas ievākti Latvijas krasta un pārejas ūdeņos

 

E. Elksnis, A. Skudra, A. Vīksna

Dimanta sintēze, izmantojot plazmas ķīmisko tvaiku nogulsnēšanas metodi

 

I. Bērsons

Fotona solitona modelis


R. Veilande

ESF projekts „Smago metālu piesārņojuma noteikšana ar spektroskopiskām metodēm”

 

 

D.Efimov, N.N.Bezuglov, J. Ulmanis, M. Brūvelis, K. Mičulis, T. Kirova, C. Andreeva, A. Ekers

Tumšo stāvokļu veidošanās trīs-līmeņu pakāpienveida sistēmā Na superskaņas atomu kūlī

 

D.Efimov, N.N.Bezuglov, J. Ulmanis, M. Brūvelis, K. Mičulis, T. Kirova, A. Ekers

Tumšo stāvokļu veidošanās efekti Na atomu hipersīksruktūras ierosmes spektrā

 

 D.Efimov, N.N.Bezuglov, J. Ulmanis, M. Brūvelis, K. Mičulis, T. Kirova, A. Ekers

Tumšo stāvokļu veidošanās demonstrēšana Na hipersīksruktūras līmeņu sistēmā

 

N.N.Bezuglov, A. Ekers, J. Ruseckas, V. Kudriasov, G. Juzeliunas

Div-komponenšu superluminālā gaisma

 

M. Brūvelis, J. Ulmanis, N.N.Bezuglov, K. Mičulis, C. Andreeva, B. Mahrov, D. Tretyakov, A. Ekers

Caurlidošanas laika izsauktās paplašināšanās analītiskais modelis divfotonu ierosmei trīs-līmeņu pakāpienveida sistēmā un tā eksperimentālais novērtējums

 

M. Laņģe, I. Saknīte, D. Jakovels, J. Spīgulis

Spektrālās attēlošanas pielietojumi zilumu vecuma noteikšanā atkarībā no bilirubīna koncentrācijas

 

I. Diebele, A. Derjabo, J. Kāpostiņš, J. Spīgulis

Ādas eumelanīna un feomelanīna kartēšana, izmantojot spektrālo attēlošanu

 

I  Diebele, A. Bekina, A. Derjabo, J. Kāpostiņš, I. Kuzmina, J. Spīgulis

Ādas bazaliomas un melanomas analīze, izmantojot multispektrālo attēlošanu

 

I. Diebele, U. Rubīns, J. Zaharans, L. Valeine, J. Spīgulis

Četru spektrālo joslu video attēlošanas iekārta ādas diagnostikai

 

A. Bekina, I. Diebele, U. Rubīns, J. Zaharans, A. Derjabo, J. Spīgulis

Ādas novērtējumam pielāgota videomikroskopa testēšana

 

D. Jakovels, I. Kuzmina, A. Bērziņa, J. Spīgulis

Ādas hemoglobīna novērtēšana ar spektrālo attēlošanu

 

A. Silapētere, I. Saknīte

Bilirubīna maketa in vitro mērījumi

 

I. Feruļova, J. Lesiņš, D. Jakovels, A. Ļihačovs, J. Spīgulis

Zemas jaudas lāzera apstarošanas ietekme uz ooksi-hemoglobina izmaiņām ādā

 

A. Derjabo, J. Kāpostiņš, I.Diebele, A. Ļihačovs, J. Spīgulis

Melanomas diagnostika, izmantojot multispektrālo attēlošanu: klīniskā gadījuma ziņojums

 

A. Derjabo, J. Kāpostiņš, I.Diebele, A. Ļihačovs, J. Spīgulis

Multispektrālā attēlošana ādas vēža novērtēšanā: klīniskā gadījuma ziņojums

 

V. Garancis, Ē. Zaharans, J. Zaharans, J. Spīgulis, L. Elste

Bio-medicīniskās multispektrālās attēlošanas sistēmas izstrāde

 

J. Spīgulis

ESF projekts „Biofotonikas pētījum grupa” Latvijas Universitātē

 

E. Kviesis- Kipge, V. Mečņika, O. Rubenis

Miniatūras bezvadu fotopletizmogrāfijas ierīces:integrēšana apģērbā un mērījumu rezultāti

 

L. Asare, M. Ozols, U. Rubīns, O. Rubenis, J. Spīgulis

Klīniskie mērījumi ar multispektrāliem fotopletizmogrāfijas sensoriem

 

L. Asare, M. Ozols, U. Rubīns, O. Rubenis, J. Spīgulis

Multispektrālā fotopletizmogrāfijas ierīce vaskulāro ādas veidojumu signāla formas analīzei

 

J. Lesiņš, M. Rumaka, K. Rozniece, I. Feruļova, J. Spīgulis

Fizioloģiskā stāvokļa ietekme uz ādas autofluorescences fotoizbalēšanu

 

J. Lesiņš, M. Rumaka, K. Rozniece, I. Feruļova, A.Ļihačovs, J. Spīgulis

Ādas autofluorescences fotoizbalēšanas sinhronizācija ar tās fizioloģisko stāvokli