Arnolda Ūbeļa lekcija

"Nobela Miera prēmija 2007. Globālā sasilšana."

Atomfizikas un spektroskopijas institūtā 2007.gada 22. novembrī.

(Prezentācijas ieteicams skatīt ar Windows Internet Explorer)