SākumsProjektsLekciju sarakstsLekciju saraksts


Projekta Padome ir augstākais padomdevējs un arī lēmumpieņēmējs projektā

Projekta Padomes sastāvs:

Andrejs Siliņš - Projekta padomes priekšsēdētājs

Māris Kļaviņš - Projekta padomes loceklis

Andris Zicmanis - Projekta padomes loceklis

Andris Muižnieks - Projekta padomes loceklis

Baiba Šavriņa - Projekta padomes loceklis

Dina Bērziņa - Projekta padomes sekretāre


Projekta vadības grupa ir augstākā izpildvara projektā, pildot Padomes nolemto

Vadības grupas sastāvs:

Arnolds Ūbelis tālr. 7229727 arnolds@latnet.lv

Dina Bērziņa tālr. 7229727 dina.berzina@latnet.lv

Jānis Blahins tālr 29151480 janis_59@inbox.lv


Projekta ekspertu - pasniedzēju saraksts

Pasniedzējs / kurss (kursa daļa)

zvaigznīte rāda, ka pasniedzējs darbojas vairākos kursos un jau pieminēts augstāk

Valdis Segliņš - Ģeofizika

Dainis Ozols - Ģeofizika

Valērijs Treimanis - Ģeofizika

Jānis Spīgulis - Biofizika

Lāsma Gailīte - Biofizika

Arnolds Ūbelis - Globālo pārmaiņu dabaszinātniskie aspekti

Dina Bērziņa - Globālo pārmaiņu dabaszinātniskie aspekti

Jānis Grāvītis - Bezatkritumu tehnoloģiskās sistēmas

Ojārs Balcers - Bezatkritumu tehnoloģiskās sistēmas

Ojārs Balcers* - Nanotehnoloģijas un riska novērtējums

Elmīra Boikova - Nanotehnoloģijas un riska novērtējums

Gunārs Bajārs - Izmeklētas vides ķīmijas nodaļas (zaļā ķīmija)

Arturs Vīksna - Izmeklētas vides ķīmijas nodaļas (zaļā ķīmija)

Arnolds Ūbelis* - Atmosfēras spektrometrija un fotoķīmija

Edgars Šmaliņš - Atmosfēras spektrometrija un fotoķīmija

Uldis Gross - Atmosfēras spektrometrija un fotoķīmija

Jānis Kleperis - Enerģijas avoti un to izmantošanas ekoloģiskās ietekmes

Gunārs Bajārs* - Enerģijas avoti un to izmantošanas ekoloģiskās ietekmes


Ilze Pelēce - Atmofēras un tās piesārņojuma dinamika

Uldis Gross* - Atmofēras un tās piesārņojuma dinamika

Uldis Gross* - Pētniecības metodes (izlīdzinošs fizikas kurss)

Arturs Vīksna* - Pētniecības metodes (mērījumu datu apstrāde)

Kārlis Šteiners - Pētniecības metodes (izlīdzinošs matemātikas kurss)

Jānis Blahins - Pētniecības metodes (datormodelēšana vides pārvaldības vajadzībām)

Uldis Rogulis - Tehnoloģijas un materiāli līdzsvarotai attīstībai

Jānis Kļaviņš  - Tehnoloģijas un materiāli līdzsvarotai attīstībai


Jānis Zvirgzds - MZP tehniskais aprīkojums un novērojumi no Kosmosa

Jānis Vjaters - MZP tehniskais aprīkojums un novērojumi no Kosmosa


Magnuss Vircavs - Starptautiskie standarti un vides pārvaldības sistēmas (ISO 14 000)

Dina Bērziņa* - Starptautiskie standarti un vides pārvaldības sistēmas (ISO 14 000)

Jānis Āboliņš - Dabas vēsture

Kārlis Bērziņš - Dabas vēsture

Aivars Kalniņš - Tehnoloģiju attīstība un saimnieciskās darbības ētika

Kristīne Āboliņa - Tehnoloģiju attīstība un saimnieciskās darbības ētika

Arturs Puga - Inovāciju processjauno tehnoloģiju marketings

Arnolds Ūbelis* - Inovāciju process kā jauno tehnoloģiju marketings

Atis Skudra - Ievads patentzinībās

Māra Rozenblate - Ievads patentzinībās

Jānis Blahins* - Tehnoloģiju attīstība un vides aizsardzības likumdošana (gaisa aizsardzībā)

Magnuss Vircavs* - Tehnoloģiju attīstība un vides aizsardzības likumdošana